Večer televízneho archívu

Nevhodné do 7 rokov
Hviezdy operetného neba.