Večer televízneho archívu

Nevhodné do 12 rokov
Posedenie moderátorky Blaženy Kočtúchovej pri starších hudobno-zábavných programoch Slovenskej televízie vianočného a silvrestrovského vysielania. Prierez divácky najzaujímavejšími hudobno-zábavnými programami predchádzajúcich desaťročí.