Športová televízia
Športová televízia

Pandémia SK

Nevhodné do 12 rokov HD
Dokumentárna séria o zákernej pandémii Covid-19 vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku a jej vplyv na rôzne oblasti spoločenského života očami slovenských režisérov.
Šance na prežitie umelcov v koronakríze očami Nikitu Slováka. Ľudia živiaci sa umeleckými výkonmi stratili v koronakríze zdroj obživy zo dňa na deň. Film si kladie otázku, nakoľko spoločnosť chce a potrebuje umenie, ako si ho vie vážiť a či ho dokáže chrániť pred zánikom. Nikita Slovák situuje svoje rozprávanie do čarokrásnej záhrady sochára Andreja Rudavského, kde rodina jeho syna Ondreja vytvára ostrov slobody a umenia aj pre ďalších umelcov. Vrcholné umelecké výkony sú výsledkom desaťročia trvajúceho štúdia a kultivácie talentu. Výpadok možnosti pracovať núti umelcov do zmeny profesií a ohrozuje tak udržanie excelentnosti ich profesií.
Dokumentárna séria o zákernej pandémii Covid-19 vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku a jej vplyv na rôzne oblasti spoločenského života.