Sčítanie obyvateľstva

Vhodné pre všetkých HD
Sčítanie obyvateľstva je roku 2021 elektronické a prebehne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.