Našich deväť 1977 (Našich deväť )

Vhodné pre všetkých
Pesničková súťaž.