Beethoven a Dolná Krupá

Hudobno-slovné pásmo o pobyte Ludwiga van Beethovena na Slovensku.