Etikon

Vhodné pre všetkých
Televízna úvaha Miroslava Horníčka o morálke a vzťahoch medzi ľuďmi.