Hudobné spomienky

Vhodné pre všetkých
Cyklus o opere, operete a balete.