Našich deväť 1979 (Našich deväť )

Nevhodné do 12 rokov
Hudobné návraty.