Zrkadlo rokov

Záznam z vystúpenia hudobnej skupiny Modus.