Zrkadlo rokov

Vhodné pre všetkých
Záznam z vystúpenia hudobnej skupiny Modus.