Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Operný recitál

Priblíženie operného diela a predstavenie mladej opernej generácie