Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Operný recitál Sergeja Kopčáka

Slávne operné árie v podaní sólistu Opery SND.