Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel

Portrét o živote a diele hudobného skladateľa Johanna Nepomuka Hummela.