Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel

Nevhodné do 12 rokov
Portrét o živote a diele hudobného skladateľa Johanna Nepomuka Hummela.