Ragtime

Adaptácia románu E. L. Doctorowa od Miloša Formana.