Kvapky rómskeho umenia

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o rómskych umelcoch.
Dokumentárny film Kvapky rómskeho umenia hovorí o procese uvedomovania si vlastnej národnej identity. V tejto súvislosti už vyrástli silné umelecké osobnosti, ktorých tvorba prekročila rámec charakteristiky rómskeho umenia. Spisovateľka Elena Lacková, hudobný skladateľ Koloman Polák a rezbár, sochár Ondrej Gadžor sú umelcami obohacujúcimi kultúru vôbec. Film zachytáva realitu spred niekoľkých rokov, ale aj súčasnosť. Je časozberným dokumentom, ktorý zhromažďovala a spracovala Redakcia národnostných relácií v Košiciach. Scenár : Nataša Lutterová réžia: Rastislav Durman produkcia: Slovenská republika, 2004, 26 min.