Pieseň v dreve ukrytá

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Rozprávanie Jozefa Pobočíka - výrobcu fujár z Papradňanskej doliny.