Pieseň v dreve ukrytá

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Rozprávanie Jozefa Pobočíka - výrobcu fujár z Papradňanskej doliny.
Jozef Pobočík svojou umeleckou činnosťou nadviazal na predkov, ktorí Papradňanskú dolinu zviditeľnili hrou na rífovú píšťalu. Prezentuje sa najmä výrobou fujár a umelecky ich dotvára prírodnými a pastierskymi motívmi. Necháva vyniknúť prirodzenú kresbu a tvar dreva, ktorý vystupuje do priestoru. Každý nástroj má jedinečný vzhľad a vlastnosti odrážajúce osobnosť a cítenie jeho tvorcu.