Aréna hudby a spevu

Nevhodné do 12 rokov
Hudobný program Martina Ďurindu a jeho hostí.