EURO 2020
EURO 2020

Doma dobre: Katarzia

Nevhodné do 12 rokov HD
Hudobný festival Doma dobre je výzvou k podpore aktivít najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v strednej Európe , ľudia bez domova majú každoročne len jediné želanie – „prežiť túto zimu.”