Litera

Nevhodné do 12 rokov
Úvahy piatich vydavateľov slovenskej pôvodnej tvorby a zážitky z čítania Vida Horňáka.