Áno-ume-nie

Vhodné pre všetkých
Televízna relácia venovaná obnoveniu tradície gregoriánskeho chorálu na Slovensku, realizovaná na pozadí festivalu Dni gregoriánskeho chorálu v r.1993 v Bratislave.
Televízna relácia venovaná obnoveniu tradície gregoriánskeho chorálu na Slovensku, realizovaná na pozadí festivalu Dni gregoriánskeho chorálu v r.1993 v Bratislave.