Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavské hudobné slávnosti

Vhodné pre všetkých
Záznam z BHS 1977.