Bratislavské hudobné slávnosti

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Koncert operných árií.