Fenomén21
Fenomén21

Bratislavské hudobné slávnosti

Vhodné pre všetkých
Záznam z koncertu Symfonického orchestra Čsl. rozhlasu v Bratislave na BHS.