Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavské hudobné slávnosti

Vhodné pre všetkých
Koncert Viedenských symfonikov na BHS 1973.