EURO 2020
EURO 2020

Radio Head Awards 2020

Nevhodné do 15 rokov HD
Záznam z udeľovania hudobných cien Radio Head Awards 2020.
Záznam z udeľovania hudobných cien Radio Head Awards 2020 v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka a ocenenie za Prínos v hudbe. V programe účinkujú Billy Barman, Nina Kohoutová, Chór vážskych muzikantov, Fallgrapp, Toello, Martin Staňo a Joe Trendy.