Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Profesor Juma Haydary, vedec a rodák z Afganistanu. Počas sovietskej invázie mu umiera otec, ktorý viedol svoje deti k vzdelaniu a tak v roku 1988 mladý Juma odchádza za štúdiom do Bratislavy, kde vyštuduje chemické inžinierstvo a na Slovensku nakoniec zapúšťa korene. Podpisuje sa pod viac ako 150 Výskumov najmä z oblasti premeny odpadu biomasy na obnoviteľnú energiu a užitočné materiály. Nikdy neprestal prispievať k zveľaďovaniu Afganistanu v akademickej sfére. Profesor Haydary je aj milovníkom perzskej poézie a zberateľom starých perzských kníh.