Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
V rumunskom meste Nadlak tvoria polovicu obyvateľov Slováci. Práve tam sa písali prvé dejiny Slovákov v Rumunsku. V Nadlaku sa narodili prví lídri slovenskej menšiny a vydávali sa prvé knihy v slovenčine. Nadlak je preto právom akýmsi hlavným mestom Slovákov žijúcich v Rumunsku. Keď raz navštívite Nadlak nemusíte si so sebou brať slovník, pretože tu platí, že doma si tam, kde ti rozumejú. Pavel Husárik je rodák z Nadlaku, absolvoval štúdium histórie na univerzite v Kluži, pôsobil ako učiteľ v Starej Hute, vo Veľkom Peregu a v Nadlaku. Bol riaditeľom Školského strediska J. G. Tajovského v Nadlaku. Píše knihy, štúdie, články, príspevky do odborných publikácií a časopisov najmä z okruhu histórie a je dlhoročným členom Zväzu spisovateľov Rumunska. Dagmar Mária Anoca, rodáčka z Nadlaku, vyštudovala slovenský a rumunský jazyk na univerzite v Bukurešti a v Bratislave, je vysokoškolská pedagogička, poetka, prozaička, literárna vedkyňa a prekladateľka, redaktorka časopisu Naše snahy a bývalá generálna tajomníčka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.