Tour de France 2022
Tour de France 2022

Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Hudba vyjadruje tie najrôznejšie pocity a aj preto je stále prítomná v živote Slovákov, žijúcich v zahraničí. V Rumunsku slovenská hudba stále silno znie nielen na zábavách a svadbách, ale najmä v srdciach tamojších Slovákov. O svojej láske k hudbe porozprávali tri generácie rodu Sekáciovcov. Anton Sekáci zasial vo svojej rodine lásku k muzike, ktorú jeho potomkovia rozvinuli do profesionálnej formy. So Sekáciovcami sme sa stretli vo filharmónii v meste Oradea. Jana-Mária Szabó študovala flautu v Bratislave, no láska k rodnému kraju zvíťazila a tak sa hudbe venuje v Rumunsku. Medzi Slovákmi v rumunskom Nadlaku sú taktiež skvelí muzikanti a ich vzťah k hudbe z krajiny ich predkov je rovnako veľmi silný.