Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Folklórny súbor Sálašan má svoj domov v rumunskom Nadlaku. Tanečná zložka folklórneho súboru vznikla v roku 2003 pri príležitosti 200. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku. Sálašan okrem Rumunska pravidelne vystupuje v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku. Vo svojom repertoári má súbor niekoľko celovečerných programov. Prostredníctvom spevu a tanca súbor zobrazuje život nadlackého Slováka. Vedúcou Folklórneho súboru Sálašan je Cristina Ioana Jucan, ktorá vyštudovala Katedru folkloristiky a regionalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2003 pracuje vo Zväze Slovákov v Rumunsku, od roku 2017 je riaditeľkou prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je...