Elixír dobrej nálady

Nevhodné do 12 rokov
Hudobno-zábavný program pesničiek a úsmevného slova ako minimuzikál z prostredia hradu Červený Kameň.