Športová televízia
Športová televízia

Ebicykel 1988 - Východoslovenská haluška

Dokumentárna relácia. Reportáž z jazdy cyklistov-astronómov po východoslovenských hvezdárňach.