Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Operetný koncert

Vhodné pre všetkých
Operetný koncert z diel Johanna Straussa, Franza Lehára a Hansa Christiana Lumbyeho.