Fenomén21
Fenomén21

Andrea

Osud študentky, ktorá húževnato bojuje o dosiahnutie svojho cieľa. Aj keď za to platí v osobnom živote vysokú cenu.