Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Báčiho hudobné nástroje

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o Jozefovi Agocsovi, ktorý sa sám naučil vyrábať hudobný nástroj maďarského pôvodu tárogató.