Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Dialóg 20-40-60

Experimentálny film troch režisérov: Jerzyho Skolimowského, Petra Solana, Zdenka Brynycha.