Regionálny magazín (Zo Šale do Močenka)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Ľudia dvoch miest a ich kultúrne podujatia: Divadelná Šaľa a Gorazdov Močenok
Mestečká Šaľa a Močenok sú pomerne blízko pri sebe. Preto aj tu nastáva vzájomná kultúrna interakcia. Kultúru však nikdy neovplvňuje masa, ale schopní talentovaní jedinci. A takých sme našli aj v tomto regióne, spolupracujú na kultúrnych podujatiach rôznorodého charakteru. napr. Divadelná Šaľa, festival Gorazdov Močenok. Ponúkame pohľad na tento kraj práve cez prizmu osobností, ktoré udržujú jeho kultúrnu tradíciu už dlhší čas.