Regionálny magazín (Zo Šale do Močenka)

Pondelok 22.07.2019


Vhodné pre všetkých

Ľudia dvoch miest a ich kultúrne podujatia: Divadelná Šaľa a Gorazdov Močenok

Mestečká Šaľa a Močenok sú pomerne blízko pri sebe. Preto aj tu nastáva vzájomná kultúrna interakcia. Kultúru však nikdy neovplvňuje masa, ale schopní talentovaní jedinci. A takých sme našli aj v tomto regióne, spolupracujú na kultúrnych podujatiach rôznorodého charakteru. napr. Divadelná Šaľa, festival Gorazdov Močenok. Ponúkame pohľad na tento kraj práve cez prizmu osobností, ktoré udržujú jeho kultúrnu tradíciu už dlhší čas.

Nájdete nás na Facebooku