50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Spievame si všetci

Ľudové piesne národností žijúcich na Slovensku.