Športová televízia
Športová televízia

Prechádzky operou

Vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
Profesor Štefan Hoza nás sprevádza operou Rigoletto od Giuseppe Verdiho.