Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Áno-ume-nie

Vhodné pre všetkých
Publicisticko-dokumentárna relácia o hľadaní tvorivo-umeleckej cesty Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK-u).