Športová televízia
Športová televízia

Stopy dávnej minulosti

Rozprávanie Pavla Dvořáka o pozostatkoch rímskeho kúpeľa v lokalite Bratislava - Dúbravka.