Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Herecké legendy

Nevhodné do 12 rokov HD
Hosťom Emila Horvátha je tentoraz všestranný umeleec - herec, rezisér, autor, principál Stanislav Štepka. Priblíži nám nielen svoju cestu k umeniu, ale aj kvalitu hercov, s ktorými tvoril svoje najprv amatérske a neskôr neopakovateľné Radošinské naivné divadlo.