Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých HD
Rozhovor Emila Horvátha o herecky aj ľudsky silnej osobnosti Gustávovi Valachovi, s jeho synom, dr.Augustínom Valachom.