Tour de France 2022
Tour de France 2022

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých HD
Rozhovor Emila Horvátha o legendárnej a všestrannej herečke pani Eve Krížikovej. Spolu s jej dcérou Barborou Zvaríkovou nám priblížia jej život, herecké aj ľudské kvality.