Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Rozhovor Emila Horvátha s hercom, režisérom, bývalým riaditeľom divadla Ľubomírom Paulovičom - milovníkom divadelnej, filmovej aj televíznej tvorby - spojený s ukážkami jej naplnenia.