Športová televízia
Športová televízia

Reláciu najbližšie vysielame

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Rozhovor Emila Horvátha s legendárnyn televíznym režisérom Stanom Párnickým o princípoch jeho tvorby.
Rozhovor Emila Horvátha s legendárnyn televíznym režisérom Stanom Párnickým o princípoch jeho tvorby.