MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hosťom Emila Horvátha je tentoraz všestranný umeleec - herec, rezisér, autor, principál Stanislav Štepka. Priblíži nám nielen svoju cestu k umeniu, ale aj kvalitu hercov, s ktorými tvoril svoje najprv amatérske a neskôr neopakovateľné Radošinské naivné divadlo.
Hosťom Emila Horvátha je tentoraz všestranný umelec - herec, režisér, autor, principál Stanislav Štepka. Priblíži nám nielen svoju cestu k umeniu, ale aj kvalitu hercov, s ktorými tvoril svoje najprv amatérske a neskôr neopakovateľné Radošinské naivné divadlo.